Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus og Risskov

Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus og Risskov

  • Eksamineret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut, Aarhus, (www.piaa.dk) juni 2016.
  • Medlem af Dansk Psykoterapeutforening (DPFO) (www.psykoterapeutforeningen.dk), som er en garanti for, at jeg har gennemgået uddannelsen, har den erfaring og dermed de kompetencer, der skal til for at kunne give den rigtige hjælp og behanding samt lov til at kalde mig psykoterapeut MPF.
  • Hele uddannelsesforløbet er evalueret og opfylder de af Socialministeriet udarbejdede kvalitetskriterier for psykoterapeutiske uddannelser i Danmark.
  • Min personligheds- og udviklingspsykologiske optik er psykodynamisk. Værdigrundlaget er humanistisk eksistentielt og den terapeutiske tilgang oplevelsesorienteret og gestaltterapeutisk - med vægtning af familiesynet. 
  • Som en del af min uddannelse har jeg selv været i psykoterapi og modtager løbende supervision.