Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus og Risskov

Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus og Risskov

Kan du genkende nogle af nedenstående problemstillinger?  

  • Stress - angst - depression
  • Dårligt selvværd
  • Problemer med forskellige relationer eks. familie, venner, kollegaer
  • mobning på arbejdspladsen, på uddannelsen eller i skolen

Har du brug for at for hjælp til håndtere dem?

Har du brug for at få hjælp til at få sorteret i dine tanker og følelser og få dem sat i perspektiv?

Så kan psykoterapi hjælpe dig til indsigt, forandring og personlig vækst!

Jeg tilbyder individuelle samtaler og parterapi i et ligeværdigt, respektfuldt og fortroligt rum, hvor jeg sammen med dig vil undersøge årsagen til dine udfordringer, problemer eller oplevelser af mistrivsel.

Det kan føles meget ensomt - og svært ikke mindst - at erkende, at man har brug for hjælp. Den følelse er du ikke alene om. Vi oplever alle perioder i vores liv med udfordringer og problemer, som vi kan have brug for hjælp til at få løst.

Når du vælger psykoterapi, tager du aktivt ansvar for dig selv og din situation.

At kigge bagud skaber forståelse - at kigge frem skaber udvikling

Jeg er dybt interesseret i den menneskelige psyke, i personlig vækst og værdien i generobring af tabt terræn.

Min personligheds- og udviklingspsykologiske optik er psykodynamisk. Værdigrundlaget er humanistisk eksistentielt og den terapeutiske tilgang oplevelsesorienteret og gestaltterapeutisk - med vægtning af familiesynet. 

Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus og Risskov

Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus og Risskov

Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus og Risskov

Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus og Risskov

Eksamineret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut, Aarhus, (www.piaa.dk) juni 2016.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening (DPFO) (www.psykoterapeutforeningen.dk), som er en garanti for, at jeg har gennemgået uddannelsen, har den erfaring og dermed de kompetencer, der skal til for at kunne give den rigtige hjælp og behanding samt lov til at kalde mig psykoterapeut MPF.

Hele uddannelsesforløbet er evalueret og opfylder de af Socialministeriet udarbejdede kvalitetskriterier for psykoterapeutiske uddannelser i Danmark.

Som en del af min uddannelse har jeg selv været i psykoterapi og modtager løbende supervision.

Født i 1972, gift, to børn - søn fra år 2000 og datter fra år 2003.

Jeg har tidligere arbejdet i det danske sundhedsvæsen i knap 25 år som lægesekretær på Aarhus Universitetshospital, Dagkirurgisk Center, som er en operationsgang, Neurokirurgisk Afdeling NK, Børneafdeling A på Skejby Sygehus samt på Øjenafdelingen i Næstved. 

 

16-Januar-2018

Trives din teenager?

Trives din teenager?

Intet nyt fra din teenager er godt nyt - eller er det?

I mit terapirum møder jeg ofte teenagere, der gør sig mange tanker om:
- Hvem de er
- Hvem de gerne vil være
- Hvordan de gerne vil opfattes
- Hvordan de tror, de skal være
- Hvordan de gerne vil se ud
- Hvordan andre opfatter dem

Jeg oplever, at mange:

- Føler sig forkerte
- Er bange for at blive holdt udenfor
- Har svært ved at sætte grænser
- Har svært ved at være tydelige
- Har svært ved at mærke egne behov
- Går på kompromis for at tilpasse sig relationer
- Bliver mobbet

Jeg tilbyder din teenager:

- Et frirum, hvor intet er for stort, for småt eller forkert at tale om
- Redskaber til at lære at genkende tillærte reaktionsmønstre og bruge dem i dagligdagen
- Hjælp med at tage ansvar for sig selv
- Hjælp til at sætte udfordringer i perspektiv
- Hjælp til at få det bedre med sig selv og kende sit eget værd

07-November-2017

Forandring - attraktivt og skræmmende

✨“Når forandringens vinde blæser, bygger nogen læhegn, mens andre bygger vindmøller”
Kender du det ordsprog? Hvad bygger du, når du kan mærke, forandringens vinde blæser din vej?

Forandring kan være både utroligt attraktivt og enormt skræmmende.
Hvornår ved vi, at nu er det helt rigtige tidspunkt at flytte os på, gøre noget andet end vi plejer, sætte handling bag ord, drømme og ønsker?

Alle tilvalg er også fravalg.

Selv om alle tegn i sol, måne og stjerner peger på, at tiden er inde til forandring nu, kan vi være bange for at forlade dét (eks. job, relationer mm.), vi kender, men som ikke længere fungerer for os, fordi det giver os tryghed. Det er måske ‘skidt’, men det er kendt ‘skidt’. Man ved, hvad man har og ikke, hvad man får.

Jeg har selv stået i den situation for nylig. Skulle jeg sige farvel til et godt, trygt job, gode kollegaer, fast indtægt og leve drømmen som selvstændig fuldt ud?
Var jeg klar til at tage ansvaret til gengæld for at få friheden. Var længslen efter friheden i virkeligheden så stor, når den rent faktisk var inden for rækkevidde, at jeg også var klar - og turde - tage ansvaret, der fulgte med den?

Alle tilvalg er også fravalg.

Jeg tog min egen medicin og forholdt mig helt lavpraktisk til fordele og ulemper. Ønsker og drømme. Muligheder og umuligheder. Og så forlod jeg min trygge verden. Tog ansvaret for at ville have friheden. Jeg gjorde noget andet. Satte handling bag ord, drømme og ønsker. Det har været utroligt attraktivt og enormt skræmmende.

Dette er min historie. Vi har alle vidt forskellige forudsætninger for at foretage valg. Dine forudsætninger er forskellige fra mine. Dine ønsker og drømme er forskellige fra mine.
Dét, der er vigtigt, er at se på lige præcis din situation, dine ønsker og dine drømme. Hvad vil du gerne og hvad skal der til, for det kan ske? Hvilke valg står du overfor?

Vi har altid et valg, også når vi tror, vi ikke har.

Psykoterapi kan hjælpe dig til indsigt, forandring og personlig vækst, og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med at finde frem til, hvilke valg, der er de rette for dig.

Er du klar til at træffe dit valg?✨

Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus og Risskov