Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus

Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus

Psykoterapi kan hjælpe dig til indsigt og forandring gennem samtale.

Jeg tilbyder individuelle samtaler og parterapi i et ligeværdigt, respektfuldt og fortroligt rum, hvor jeg sammen med dig vil undersøge årsagen til dine udfordringer eller oplevelser af mistrivsel.

Når du vælger psykoterapi, tager du aktivt ansvar for dig selv og din situation.

Jeg er dybt interesseret i den menneskelige psyke, i personlig vækst og værdien i generobring af tabt terræn.

Min personligheds- og udviklingspsykologiske optik er psykodynamisk. Værdigrundlaget er humanistisk eksistentielt og den terapeutiske tilgang oplevelsesorienteret og gestaltterapeutisk - med vægtning af familiesynet. 

Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus

Hvad vil DU?

Spørgsmålet lyder måske enkelt, men har du egentlig tænkt over, hvad du vil? Ved du det?

Er du dér, hvor du gerne vil være i livet, i jobbet eller i parforholdet?

Der kan være mange årsager til, at vi på forskellige tidspunkter i livet oplever ubalancer eller mistrivsel. Det kan ofte være vanskeligt selv at få øje på årsagerne til, vi i en periode af livet ikke trives. 

Har du brug for hjælp til at få skabt klarhed over nogle problemstillinger eller udfordringer, du står overfor, kan psykoterapi være med til gennem samtale at skabe indsigt og forandring.

At kigge bagud skaber forståelse - at kigge frem skaber udvikling

Terapeutiske samtaler tilbydes og kan være relateret til nedenstående temaer:

  • Stress, angst, depression
  • Tab, sorg
  • Relationer
  • Dårligt selvværd
  • Mobning
  • Oplevelser af mønstre, der ikke længere er hensigtsmæssige
  • Dilemmaer, du har brug for at skabe klarhed over

Kontakt mig på telefon 5150 7816 eller på mail susan.halling.nonbo@live.dk

Mails læses og besvares dagligt.

Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus

Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus

Eksamineret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut, Aarhus, (www.piaa.dk) juni 2016.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening (DPFO) (www.psykoterapeutforeningen.dk), som er en garanti for, at jeg har gennemgået uddannelsen, har den erfaring og dermed de kompetencer, der skal til for at kunne give den rigtige hjælp og behanding samt lov til at kalde mig psykoterapeut MPF.

Hele uddannelsesforløbet er evalueret og opfylder de af Socialministeriet udarbejdede kvalitetskriterier for psykoterapeutiske uddannelser i Danmark.

Som en del af min uddannelse har jeg selv været i psykoterapi og modtager løbende supervision.

Født i 1972, gift, to børn - søn fra år 2000 og datter fra år 2003.

Jeg har tidligere arbejdet i det danske sundhedsvæsen i knap 25 år som lægesekretær på Aarhus Universitetshospital, Dagkirurgisk Center, som er en operationsgang, Neurokirurgisk Afdeling NK, Børneafdeling A på Skejby Sygehus samt på Øjenafdelingen i Næstved. 

 

Psykoterapeut MPF Susan Halling Nonbo - Psykoterapi Aarhus